Үнэхээр Марвелийн фен мөн бол та энэ асуултнуудад төвөггүй хариулж чадна. Кино болон комик нь бага зэрэг зөрдөг тул киног нь бодон хариулна уу!

Steve Rogers хэдэн жил мөсөн дунд байсан бэ?

Steve Rogers хэдэн жил мөсөн дунд байсан бэ?

"The Avengers" 2дахь кино нь ямар нэртэй вэ?

"The Avengers" 2дахь кино нь ямар нэртэй вэ?

Doctor Strange-д Karl Mordo өгсөн wi-fi нууц үг юу вэ?

Doctor Strange-д Karl Mordo өгсөн wi-fi нууц үг юу вэ?

Thor-н алхны нэр

Thor-н алхны нэр

Fandral ямар зэвсэг ашигладаг вэ?

Fandral ямар зэвсэг ашигладаг вэ?

Jane Foster комикд сувилагч мэргэжилтэй байдаг бол кинон дээрээ ямар мэргэжилтэй гэж гардаг вэ?

Jane Foster комикд сувилагч мэргэжилтэй байдаг бол кинон дээрээ ямар мэргэжилтэй гэж гардаг вэ?

Captain America-гийн серумийг хийсэн энэ хүн хэн бэ?

Captain America-гийн серумийг хийсэн энэ хүн хэн бэ?

Марвелийн кино болгонд гарч ирдэг комикийн домог хэн бэ?

Марвелийн кино болгонд гарч ирдэг комикийн домог хэн бэ?

Yaka сумаа Yondu яаж удирддаг байсан бэ?

Yaka сумаа Yondu яаж удирддаг байсан бэ?

"The Avengers"-г хэн найруулсан бэ?

"The Avengers"-г хэн найруулсан бэ?

Thor: The Dark World кинонд Loki хэсэг зуур хэний дүрд хувирдаг вэ?

Thor: The Dark World кинонд Loki хэсэг зуур хэний дүрд хувирдаг вэ?

Pepper Potts ганцхан юунаас харшилтай вэ?

Pepper Potts ганцхан юунаас харшилтай вэ?

"The Avengers" төгсгөлийн хэсэгт бүгдээрээ ямар хоолны газарт сууж байдаг вэ?

"The Avengers" төгсгөлийн хэсэгт бүгдээрээ ямар хоолны газарт сууж байдаг вэ?

Black widow, Hawkeye хоёр юуг арай өөр өөрөөр санадаг вэ?

Black widow, Hawkeye хоёр юуг арай өөр өөрөөр санадаг вэ?

"JARVIS" нь ямар үгний товчлол вэ?

"JARVIS" нь ямар үгний товчлол вэ?

Та Марвелийн үнэнч фен үү?

YOUR REACTION?